Schepper God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U deze vrijdag om het lichamelijke en geestelijke welzijn van alle vrouwen en meisjes in Brazilië die leven in armoede. Om zegen in hun leven; om kansen zich te ontplooien tot de volle maat van Christus; om veiligheid en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth van Hongarije, door Christus onze Heer.