Barmhartige God, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U voor jonge mensen in Haïti die werk zoeken, een gezin stichten en een leven proberen op te bouwen. Dat zij met geloof, hoop en liefde bouwen aan hun land en samenleving. Dat vele jonge mensen in Haïti de Blijde Boodschap ontdekken en gehoor geven aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.