Almachtige God, U openbaart zich in de liefde en vriendschap tussen mensen. Wij bidden U vandaag uit dank voor allen in Afrika die vrede nastreven en verzoening zoeken. Voor de artsen, leraren en welzijnswerkers die vaak onder moeilijke omstandigheden trouw blijven aan hun roeping. Wij danken U voor hun grote creativiteit bij de oplossing en verlichting van de problemen waarmee de inwoners van Afrika geconfronteerd worden. Door Christus onze Heer.