Goede God, Gij zijt de bron van al wat leeft. Wij danken U op deze vrijdag voor Uw Zoon Jezus Christus, die geleden heeft en die voor ons gestorven is aan het kruis. Wij bidden U voor de mensen die nu lijden in Syrië. Voor mensen die hun dierbaren hebben verloren; voor mensen die zwaar gewond zijn geraakt en verminkt door het leven moeten gaan; voor mensen die geestelijke trauma’s hebben opgelopen. Om moed en kracht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, kluizenaar, monnik en abt, door Christus onze Heer.