vrijdag 16 september 2022

Eeuwige God, Uw levend Woord is als gist voor onze wereld en is het Licht dat schijnt in de duisternis. Uw liefde voor alle mensen hebt Gij geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U op deze vrijdag uit dank voor alle religieuzen in China die Uw Woord zaaien en Uw liefde verkondigen met daden van caritas. Wij vragen dat hun geestelijke en lichamelijke zorg voor de behoeftigen, de samenleving in China ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius en de heilige Cyprianus, bisschoppen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.