vrijdag 16 juli 2021

Goede God, Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij bij zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij bidden U, bij deze gedachtenis van Uw Franse martelaressen, voor vrouwen in de Verenigde Staten die lijden onder misbruik, uitbuiting en geweld: om volharding, hoop en moed. Dat zij mensen ontmoeten die hen bijstaan en hen helpen zich te ontworstelen aan hun situatie. Om vergeving, genezing en nieuw leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, martelaressen, door Christus onze Heer.