vrijdag 16 februari 2024

Goede God, aan mensen in nood schenkt Gij hoop op een uitweg; aan de mens die verdriet heeft schenkt Gij troost. Wij bidden U vandaag voor alle Christenen in Tanzania die moeten vrezen voor vervolging. Om bescherming tegen geweld, uitbuiting en bedreiging. Dat hun lijden vrucht draagt in bloeiende Christelijke geloofsgemeenschappen, een groot geloof en een warm hart. Dat hun trouwe geloof ons bezielt en aanzet tot extra daden van naastenliefde in deze Veertigdagentijd. Dit vragen wij U op voorspraak van de Martelaren van Cilicië, terechtgesteld tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Maximinianus, door Christus onze Heer.