vrijdag 16 december 2022 

Barmhartige Heer, genadige God, Uw Zoon Jezus de Messias heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze vrijdag voor de verschillende bevolkingsgroepen die wonen in Eritrea. Geef hun de wil om steeds naar vrede en verzoening te zoeken. Bemoedig hen bij hun arbeid van alle dag en schenk hun de vreugde van de kennis van Uw Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jean Wauthier, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Laos, door Christus onze Heer.