vrijdag 16 april 2021

Goede God, U bent de enige bron van ware sociale vrede. Wij bidden U in deze Paastijd voor wie maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen in Sri Lanka. Voor regeringsleiders, religieuze leiders, rijken en invloedrijken. Geef dat zij steeds het geestelijke en materiële welzijn van al hun landgenoten voor ogen houden. Geef dat zij het Evangelie en de Kerk welgezind zijn, op weg naar een samenleving waar de gerechtigheid en vrede van Christus opbloeien. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mikel Suma, priester en martelaar, door Christus onze Heer.