God onze Vader, U hebt zich in Jezus Christus, het Kind van Bethlehem, geopenbaard als een God van vrede, liefde en gerechtigheid. Wij bidden U voor alle mensen die zich inzetten voor de verkondiging van het Koninkrijk van God in Mauritanië. Om bemoediging en bescherming bij hun liefdeswerk en om vertrouwen in de toekomst. Dat zij zich gedragen weten door Uw Zoon, als ook door ons gebed en onze werken van naastenliefde. Door Christus onze Heer.