Goede God, Uw Woord is de bron van alle goeds. Wij danken U voor de artsen en verplegers in Mali en Mauritanië die met Uw genade Uw goedheid in concrete daden van naastenliefde omzetten. Wij vragen U vandaag: beziel deze goede mannen en vrouwen bij hun trouwe arbeid. Schenk hun wijsheid en sterkte: dat hun werk vrucht mag dragen voor de zieken, speciaal voor hen die in armoede leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van de Sociëteit van Jezus, door Christus onze Heer.