Uw Zoon Jezus Christus is onze Redder en de deur naar het hemelse leven. Voor al wie aankloppen, doet Hij open. Wij zijn U dankbaar voor Zijn zelfgave uit liefde aan het kruis op Golgota. Wij vragen U op deze vrijdag om vrede en verlossing voor alle mensen die nu met Hem meelijden. Door Christus onze Heer.