Almachtige God, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden. Wij danken U voor de religieuzen in Midden-Amerika die de Blijde Boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Wij bidden U: zegen deze mannen en vrouwen die vaak onder moeilijke omstandigheden werken en geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid bij hun arbeid. Dat hun zelfgave vrucht mag dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius en Cyprianus, martelaren, door Christus onze Heer.