Eeuwige God, U openbaart zich telkens opnieuw in de vriendschap van mensen voor elkaar. Wij bidden U op deze vrijdag van de nieuwe week dat mensen in Bangladesh elkaar helpen hun levenskruis te dragen. Dat zij, ondanks hun eigen armoede, tijd nemen voor elkaar en elkaar moed inspreken bij moeilijke situaties. Door Christus onze Heer.