Almachtige God, Uw Zoon heeft zichzelf ontledigd en zich vrijwillig overgeleverd aan de dood als een levende offergave om ons te verzoenen met U. Wij bidden U in deze tijd van boete, vasten en bekering voor de vele Iraniërs die voorzichtig, maar met overgave, het Evangelie uitdragen aan hun landgenoten in woord en in daad. Voor alle mensen van goede wil in Iran; voor de mensen daar die vrede en gerechtigheid blijven zoeken. Zegen hen en wees hun steeds nabij. Door Christus onze Heer.