Goede God, aan de mens in nood schenkt Gij hoop en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij bidden U op deze vrijdag voor alle Christenen die moeten vrezen voor vervolging. Om bescherming tegen geweld, uitbuiting en intimidatie. Dat hun lijden vrucht draagt in de vorm van bloeiende geloofsgemeenschappen, een groot geloof en een warm hart. Dat hun geloof ons hier bezielt en aanzet tot daden van oprechte naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus van Castelnau, martelaar, door Christus onze Heer.