vrijdag 15 september 2023

Eeuwige God, Jezus van Nazareth heeft uit liefde voor ons zich overgeleverd aan de wrede kruisdood, en daarmee de dood de doodsteek toegediend. Door Hem zijn wij verlost en mogen wij als vrije mensen U loven en dienen. Wij willen U bidden op deze vrijdag voor de vruchtbare verspreiding van het heilig Evangelie in Pakistan. Waak over het verkondigingswerk van de Pakistani bisschoppen, en geef dat Uw Kerk in dit land standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Smarten, door Christus onze Heer.