vrijdag 15 oktober 2021

Almachtige God, bezield door uw Geest verkondigt de Kerk van Jezus Christus de waarheid over wie de mens is. Wij bidden U voor jonge mensen die, verward door een veelheid aan keuzen en desinformatie, aan neerslachtigheid en onzekerheid lijden. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen de weg wijzen naar de diepe betekenis van hun leven, dat zij hun talenten ontplooien en uitgroeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, kerklerares, door Christus onze Heer.