Heer onze God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U uit dank voor allen in Sri Lanka die steeds weer vrede en gerechtigheid zoeken. Geef dat hun trouwe pogingen om verzoening te brengen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in dit land vrucht dragen. Voor de religieuze en politieke machthebbers: dat zij conflicten oplossen in dialoog met elkaar en dat zij het gebruik van geweld altijd afwijzen. Door Christus onze Heer.