vrijdag 15 maart 2024

Heilige God, Uw Zoon, de Gekruisigde die verrezen is, is de enige weg naar onze genezing en opstanding. Op deze vrijdag in de Vastentijd willen wij U daarom danken voor het liefdesoffer van Jezus aan het kruis. Geef dat wij zijn goedheid steeds indachtig zijn en dat wij zijn liefde uitdragen aan onze naasten. Wij danken U voor de mensen van goede wil en vragen Uw zegen op hun levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leocritia van Córdoba, religieuze en martelares tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.