vrijdag 15 juli 2022

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias bracht hoop en heil voor mensen die door anderen worden uitgesloten. Wij bidden U op deze vrijdag voor mannen en vrouwen in Brazilië die op zoek zijn naar de diepste zin van hun bestaan. Open hun hart voor het licht en de liefde van Jezus Christus. Dat zij de rust, vreugde en heldere wijsheid van zijn Blijde Boodschap mogen leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Veertig Martelaren van Tazacorte, La Palma, door Christus onze Heer.