Genadige God, Uw levend Woord is vleesgeworden en heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Hij heeft omwille van onze verlossing willen delen in onze kwetsbaarheid tot in de dood. Op het kruis heeft Hij zijn heilswerk voltooid. Met vertrouwen bidden wij U daarom om zijn genezing voor allen in Indonesië die anderen tot slachtoffer maken. Om genezing voor mensen wiens hart verwond is door de angel van de zonde. Dit vragen wij U op voorspraak van de Vijf Martelaressen van Drina, maagden, vermoord door leden van de Chetnik militie vanwege hun geloof, door Christus onze Heer.