Abba, Vader, in Uw Zoon Jezus Christus schenkt U de mensheid verzoening en heil. Hij is de deur aan wie alle mensen worden uitgenodigd aan te kloppen. Wij danken U voor Zijn vrije zelfgave uit liefde aan het kruishout en bidden U vandaag voor alle mensen in het Midden-Oosten die met Hem meelijden. Open hun harten voor Uw Zoon, en schenk hun de vruchten van de verlossing. Door Christus onze Heer.