God van levenden, U hebt zich in Christus een volk verzameld uit alle rassen en talen. Wij vragen vandaag dat de verschillende bevolkingsgroepen in de grote steden van Afrika door de verkondiging van de Kerk leren inzien dat wij allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader, broeders en zusters van elkaar. Om eenheid in verscheidenheid; om vrede en gerechtigheid, speciaal voor hen die getroffen zijn door armoede en onwetendheid. Door Christus onze Heer.