Almachtige God, de Kerk verkondigt overal met vreugde de Blijde Boodschap, ook op plekken die getekend worden door geweld tegen Christenen. Wij danken U voor de mannen en vrouwen die zich op deze plekken inzetten om Jezus Christus te verkondigen aan armen, aan misdeelden en aan hen die in anonimiteit en eenzaamheid leven. Geef dat deze geloofsverkondigers vreugde ervaren bij hun werk en bescherming ontvangen tegen intimidatie en geweld. Door Christus onze Heer.