Almachtige God, Heer van hemel en aarde,Het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen Uw zegen voor alle verkondigers van de Goede Boodschap in Myanmar. Wij vragen Uw Geest en Uw bescherming bij hun belangrijke werk. Schenk hun voorzichtigheid, moed, en een grote liefde voor U en voor alle mensen: dat hun toewijding en geloof vrucht mogen dragen voor Myanmar en voor onze wereld. Door Christus onze Heer.