Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor Noord-Afrikanen die nieuwsgierig zijn naar de Goede Boodschap. Schenk hun Uw Geest van inzicht en wijsheid. Geef dat zij mensen ontmoeten die hun het geloof van de apostelen doorgeven en uitleggen. Wij bidden dat Gij hun hart zacht maakt om Uw Woord van vrede goed te kunnen verstaan. Door Christus onze Heer.