Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood. Wij bidden U op deze vrijdag voor alle mensen in Iran die lijden onder intimidatie en geweld van overheidswege. Wees hun nabij. Geef hun verlichting en troost en hoop en vertrouwen op een toekomst van vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.