Eeuwige God, Uw Zoon heeft zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis en verheft daarmee alle mensen. Wij bidden U voor mensen in Syrië en Irak die vernederd worden door marteling, vervolging en gevangenschap. Sta hen bij in Uw barmhartigheid en geef hun hoop op bevrijding uit hun situatie. Wij bidden U ook voor hun naasten: dat zij getroost worden door Uw liefde. Door Christus onze Heer.