vrijdag 14 mei 2021

Grote en sterke God, tot in de uithoeken van de wereld verkondigt de katholieke Kerk Uw liefde voor alle mensen zonder onderscheid. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor de Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Geef dat de inwoners van dit land ontvankelijk zijn voor de verkondiging van de Goede Boodschap en roep velen daar tot het christelijke huwelijk en het religieuze leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.