Eeuwige God, Jezus Christus de God-Mens is de enige waarheid die leidt naar U en naar onze ware menswording. Wij danken U voor zijn uitnodiging om te delen in de goddelijke natuur. Wij bidden U op deze vrijdag om de kracht om Hem te volgen, door het kruis heen, op onze levensweg. Geef dat wij deze weg van liefde steeds zonder twijfel mogen bewandelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, door Christus onze Heer.