Trouwe God, vanaf het kruishout schonk de stervende Jezus de heilige Geest aan onze wereld en luidde hiermee de nieuwe schepping in. Wij bidden U vandaag voor de inwoners van de overvolle en vervuilde steden van Bangladesh: speciaal voor ouderen die eenzaam zijn, en voor jongeren die geen werk hebben en zich verloren voelen. Schenk hun Uw Geest en sta hen bij in moeilijke tijden. Dat zij Uw liefde in Jezus Christus en zijn Kerk leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximus van Rome, martelaar tijdens de romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.