God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Uw levend Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Hij heeft omwille van onze redding willen delen in onze broosheid. Op het kruis heeft Hij Zijn heilswerk voltooid. Met vertrouwen bidden wij U daarom om Zijn genezing voor allen die anderen tot slachtoffer maken in het noorden van Nigeria. Om genezing voor mensen die gewond zijn door de angel van de zonde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.