God van levenden, U schenkt steeds weer nieuw leven. Wij willen U daarom bidden voor alle kinderen die nu opgroeien in Irak en in Syrië. Geef dat zij bij hun opvoeding de liefde en nabijheid van Uw Zoon Jezus Christus leren kennen. Geef hun, ondanks de gevaarlijke situatie in deze landen, goed onderwijs, ouderlijke zorg, onbekommerde kinderjaren en een toekomst met voldoende werk, vrede en welzijn. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn weg volgen alle dagen van hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Callistus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.