Barmhartige Heer, de schande van het kruis hebt U omgebogen tot teken van onze redding. Op deze feestdag bidden wij voor Uw Kerk in nood. Geef dat zij trouw blijft aan Uw heilzame Boodschap voor alle mensen. Geef standvastigheid en kracht aan de moedige mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven de Goede Boodschap van Christus´ lijden, sterven en verrijzen verkondigen. Wij vragen voor hen Uw krachtige bescherming. Door Christus onze Heer.