Goede God, in Uw Zoon Jezus Christus hebt U zich geopenbaard als een God van mateloze liefde en overvloedige vrede. Op deze vrijdag willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die Uw Zoon ons schonk vanaf het kruis. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers van Turkije de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij de vrede van Jezus Christus nastreven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lidwina van Schiedam, door Christus onze Heer.