Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood. Wij bidden U op deze vrijdag voor mensen op Sulawesi die lijden onder intimidatie en geweld van overheidswege. Wees hun, vooral de gevangenen, nabij. Geef hun verlichting, troost, hoop en vertrouwen op een toekomst waarin vrede en gerechtigheid heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cyrillus en de heilige Methodius, patronen van Europa, door Christus onze Heer.