vrijdag 13 oktober 2023

Genadige God, enige en ware bron van liefde en heiligheid. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor alle mensen van goede wil in Venezuela. Voor hen die zich niet laten intimideren door drugsbonzen en drugsbendes, door corrupte politici en politie, maar in eenvoud van hart steeds de vrede zoeken en een rechtvaardige samenleving helpen opbouwen. Wij bidden U om sterkte, geduld, en vreugde bij hun belangrijk werk. Geef dat hun arbeid bijdraagt aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van hun naasten. Door Christus onze Heer.