vrijdag 13 mei 2022

Genadige God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus is op het einde der tijden geboren uit de maagd Maria en heeft de Kerk tot zijn bruid gemaakt. Wij vragen Uw zegen voor zijn Kerk in Myanmar. Geef dat de gelovigen samen met hun bisschoppen, priesters en diakens goed zorg dragen voor hen die gebukt gaan onder armoede en dat zij allen met zuivere daden van naastenliefde de Blijde Boodschap van Jezus Christus verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, patrones van de Stichting Kerk in Nood, door Christus onze Heer.