Barmhartige God, het offer van Jezus Christus is de enige weg naar onze verrijzenis. Op deze vrijdag in de Vastentijd willen wij U daarom danken voor Zijn liefdevolle ontferming over onze wereld. Verleen dat zij die leven in onzekerheid in Venezuela de genade ontvangen om op Jezus en Zijn Kerk te blijven vertrouwen. Wij bidden U ook om een vruchtbare Avond van de Martelaren vanavond in Zwolle. Door Christus onze Heer.