vrijdag 13 januari 2023

Heer onze God, U hebt in Jezus Uw Zoon en Gezalfde velen geroepen tot het eeuwige leven. Wij bidden om Uw zegen voor mensen van goede wil in Egypte die gerechtigheid voor allen blijven verkondigen. Geef dat de macht van de geestelijke onwetendheid doorbroken wordt en dat het klare Licht van de Verrezen Christus moge schijnen in de harten van de Egyptenaren die Uw Zoon nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Servusdei van Córdoba, monnik, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.