vrijdag 13 augustus 2021

Heer onze God, met slechts vijf broden en twee vissen stilde Jezus, na U gezegend te hebben, de honger van de menigte. Wij willen U bidden voor de armen in de sloppenwijken van Dar es Salaam, Tanzania. Geef dat de bewoners van deze havenstad elke dag genoeg eten en schoon water krijgen – speciaal de kwetsbare kinderen, ouderen en zieken. Wij vragen U: leer ons om onze kennis en ons brood te delen met allen die honger hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Freeman, priester en martelaar, door Christus onze Heer.