Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus heeft zichzelf uit vrije wil overgeleverd aan de dood aan het kruis om ons te verzoenen met U. Wij bidden U op weg naar het Kerstfeest voor mensen in Irak die lijden onder armoede en ongerechtigheid. Voor Irakezen die hoopvol uitzien naar betere tijden: dat zij Jezus Christus leren kennen en in Hem de vervulling van hun wachten herkennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.