God van grenzeloze liefde, U hebt ons Uw Zoon geschonken als onze Redder die verzoening brengt. Wij danken U voor de vele bezielde mannen en vrouwen die in de arme wijken van de grote steden de Goede Boodschap verkondigen aan hun stadsgenoten. Wij vragen U: blijf deze trouwe geloofsverkondigers bezielen met Uw Geest en geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid in hun belangrijke werk. Dat hun moed en inzet veelvuldig vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.