God onze Vader, door de vriendschap van mensen voor elkaar bouwt U het Koninkrijk van Jezus Christus op. Wij bidden U voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Rusland. Dat zij de eenheid van Christus blijven zoeken en dat hun caritas voor de behoeftigen altijd ter ere van U mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.