Goede God, in godvruchtige stilte, bezonnen wijsheid en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid. Wij danken U voor onze broeders en zusters in China die, zonder ophef en met stille daden van naastenliefde het Evangelie uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: roep ook jonge mensen in China om als monnik of moniaal in de stilte en eenvoud te willen getuigen van Uw liefde. Door Christus onze Heer.