Almachtige, eeuwige God,Gij hebt Uw Zoon Jezus Christus aan ons gegeven als het Licht van de wereld. Wij willen U danken voor zijn zelfgave aan het kruis. Wij bidden U vandaag vurig voor Uw Kerk in nood overal ter wereld. Geef haar steeds weer Uw Geest en schenk haar daarmee de standvastigheid en de kracht om Uw heilzame Boodschap te blijven verkondigen aan alle mensen.Door Christus onze Heer.