Almachtige God, Uw Zoon schonk vanaf het kruis de heilige Geest aan onze wereld. Op deze vrijdag in de Paastijd bidden wij U voor de mensen in de grote steden van Indonesië: speciaal voor hen die eenzaam zijn, die neerslachtig zijn en die zich verloren voelen. Geef dat zij gesterkt worden door het Evangelie van Jezus Christus en groeien in geestelijk welzijn. Geef dat velen van hen het doopsel en de zalving met Uw Geest vragen en ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.