Levende God, U bent de bron en adem van al wat leeft. Wij danken U op deze vrijdag voor Uw Zoon Jezus Christus, die geleden heeft en die voor ons gestorven is aan het kruis. Wij bidden U voor alle mensen die nu lijden in Syrië en Irak, speciaal voor de jonge kinderen. Voor mensen die gevangen zitten; voor mensen die gemarteld worden; voor mensen die terechtgesteld worden. Om moed en kracht. En voor mensen die andere mensen tot slachtoffer maken: om inkeer, berouw en genezing. Door Christus onze Heer.