vrijdag 12 mei 2023

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle verkondigers van Jezus Christus in Indonesië, speciaal voor de leden van de Dominicaanse en Franciscaanse ordes. Beziel hun liefdeswerk met Uw Geest. Schenk hun vreugde en gezondheid naar lichaam en geest, en open de harten van hun landgenoten voor Uw levend Woord. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dedë Malaj, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.